شمارش معکوس دکل نفتی بیکر هیوز ایالات متحده آمریکا از 591 دستگاه قبلی به 588 عدد رسید

قیمت طلا تحت فشار نزولی شدید قرار گرفت و 2000 دلار قبل از بازگشت به منطقه 2010 دلار آزمایش شد. پس از اینکه داده های ایالات متحده نشان داد که حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی در ماه آوریل 253000 افزایش یافت که بسیار بیشتر از توافق بازار 179000 بود، بازده اوراق قرضه T 10 ساله ایالات متحده 2% افزایش یافت که باعث شد XAU/USD به سمت جنوب حرکت کند.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-baker-hughes-us-oil-rig-count-down-to-588-from-previous-591-202305051702