شاخص کتاب قرمز ایالات متحده (سالانه): 9.6% (23 دسامبر) در مقابل 7.6%منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-redbook-index-yoy-96-december-23-vs-76-202212281358