شاخص مدیران خرید ایالات متحده شیکاگو کمتر از حد انتظار (47) در ماه اکتبر: واقعی (45.2)منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-chicago-purchasing-managers-index-below-expectations-47-in-october-actual-452-202210311345