شاخص قیمت مصرف کننده پرتغال (سالانه) بدون تغییر در 8.2٪ در فوریهمنبع: https://www.fxstreet.com/news/portugal-consumer-price-index-yoy-unchanged-at-82-in-february-202303101101