شاخص قیمت مصرف کننده روسیه (MoM) در ماه آوریل 0.38% کمتر از پیش بینی ها (0.5%) بود.منبع: https://www.fxstreet.com/news/russia-consumer-price-index-mom-came-in-at-038-below-forecasts-05-in-april-202305121600