شاخص قیمت تولیدکننده چین (سالانه) در ماه فوریه به 2.7- درصد رسید، کمتر از انتظارات (2.5- درصد)

شاخص قیمت تولیدکننده چین (سالانه) در ماه فوریه به 2.7- درصد رسید، کمتر از انتظارات (2.5- درصد)

منبع: https://www.fxstreet.com/news/china-producer-price-index-yoy-came-in-at-27-below-expectations-25-in-february-202403090131