شاخص قیمت تولیدکننده اتریش (ماهانه): -1.1٪ (نوامبر) در مقابل 0٪ قبلیمنبع: https://www.fxstreet.com/news/austria-producer-price-index-mom-11-november-vs-previous-0-202212300804