سود اضافی تا 1.2060 به شتاب مثبت می افزاید – Scotiabank

بازپس گیری منطقه 1.20 به ثابت ماندن پوند کمک کرده است و ما فکر می کنیم که افزایش های اضافی تا 1.2060 در طول روز به شتاب مثبت خواهد افزود.

استرلینگ باید در حال حاضر در افت های خفیف بهتر حمایت شود.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/gbp-usd-additional-gains-through-12060-will-add-to-positive-momentum-scotiabank-202211291316

ببینید: پوند در برابر دلار آمریکا در سال 2023 تقویت می شود – HSBC

“پشتیبانی 1.1940 است، جلوتر از 1.1900، روزانه.”

GBP/USD در روز سه شنبه کشش مثبت را به دست آورد و بالای 1.2000 معامله شد. اقتصاددانان Scotiabank معتقدند که حرکت به بالای 1.2060 به شتاب مثبت خواهد افزود.

پشتیبانی در 1.1940 و سپس 1.1900 تراز می شود