سرمایه گذاری به ارزش بیش از 100 میلیون پوند را اعلام خواهد کرد

هوشمندانه توضیح داد که “سرمایه گذاری ها از اقتصادهای در حال توسعه برای پاسخ به بلایای مرتبط با آب و هوا و انطباق با اثرات تغییرات آب و هوایی حمایت می کند.”


منبع: https://www.fxstreet.com/news/uks-cleverly-will-announce-investments-worth-over-gbp100-million-202211070909

جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که دولت سرمایه گذاری هایی به ارزش بیش از 100 میلیون پوند استرلینگ را اعلام خواهد کرد.