رشد قیمت صادرات کره جنوبی (سالانه) در ماه نوامبر به 8.6 درصد رسید، کمتر از انتظارات (15.9 درصد)منبع: https://www.fxstreet.com/news/south-korea-export-price-growth-yoy-came-in-at-86-below-expectations-159-in-november-202212142100