رشد سه ماهه چهارم در اروپا به احتمال زیاد هنوز مثبت خواهد بود

شاید در نیمه اول امسال نیز غافلگیر شویم.»


منبع: https://www.fxstreet.com/news/ecbs-centeno-q4-growth-in-europe-will-be-mostly-likely-still-positive-202301170834

“اقتصاد سه ماهه ما را غافلگیر کرده است.”

ماریو سنتنو، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا (ECB) و رئیس بانک پرتغال روز سه‌شنبه گفت: رشد سه ماهه چهارم در اروپا به احتمال زیاد همچنان مثبت خواهد بود.

نقل قول های اضافی