در مرحله بعدی 104.66 قرار می گیرد


منبع: https://www.fxstreet.com/news/usd-index-price-analysis-next-on-the-upside-comes-10466-202302211237

در بلندمدت، در حالی که زیر SMA 200 روزه در 106.44 است، چشم انداز این شاخص منفی باقی می ماند.

نمودار روزانه DXY

DXY سرعت خود را افزایش می دهد و به بالاترین حد 2 روزه می رسد که از مانع 104.00 در روز سه شنبه گذشته است.

اقدام مداوم قیمت به نفع برخی ادغام در انتهای بالای محدوده است. در حال حاضر فوراً صعودی به اوج فوریه در 104.66 (17 فوریه) می رسد، در حالی که پیشی گرفتن از این سطح، حرکت احتمالی به بالاترین سطح سال 2023 در 105.63 (6 ژانویه) را در آینده ای نه چندان دور نشان می دهد.


اشتراک گذاری:

  • این شاخص در روز سه شنبه دو عقب نشینی متوالی روزانه را معکوس می کند.
  • بازگشت بیشتر می تواند بالاترین قیمت ماهانه نزدیک به 104.70 را دوباره مشاهده کند.