درآمد مالیاتی آرژانتین (MoM): 1964.056B (اکتبر) در مقابل 2127.181B قبلیمنبع: https://www.fxstreet.com/news/argentina-tax-revenue-mom-1964056b-october-vs-previous-2127181b-202211022000