خیلی زود است که در مورد کاهش نرخ بهره صحبت کنیم

وزیر دارایی به من گفته است که بانک کانادا به طور موقت اجازه خواهد داشت تا سود خود را به منظور پوشش زیان حفظ کند.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/bocs-macklem-far-too-early-to-be-talking-about-interest-rate-cuts-202301251629

هنوز خیلی زود است که در مورد کاهش نرخ بهره صحبت کنیم.

ما به دنبال جمع آوری شواهد برای افزایش دوباره نرخ ها خواهیم بود.»

زمانی که اقتصاد متوقف شود، احساس خوبی نخواهد داشت، اما ما به این دوره بدون رشد نیاز داریم.»

پس از تصمیم بانک کانادا (BOC) مبنی بر افزایش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره به ۴.۵ درصد، تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، اظهارات خود را در مورد چشم انداز سیاست ارائه می کند و به سوالات مطبوعات پاسخ می دهد.

خوراکی های کلیدی