خرده فروشی واقعی سوئیس (سالانه) در آوریل 3.7- درصد کمتر از پیش بینی ها (-1.4 درصد) بود.منبع: https://www.fxstreet.com/news/switzerland-real-retail-sales-yoy-came-in-at-37-below-forecasts-14-in-april-202305310630