حدس شما به خوبی حدس من در مورد اتفاقات بعدی در اقتصاد است


اشتراک گذاری:

“حدس شما به خوبی حدس من درباره اتفاقات بعدی در اقتصاد است.”

اعداد اخیر با کاهش تورم به هدفمان مطابقت ندارد.»

شاخص دلار آمریکا واکنشی فوری به این اظهارات نشان نداد و آخرین بار با افزایش 0.3 درصدی در روز در 104.40 مشاهده شد.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/feds-bowman-your-guess-as-good-as-mine-as-to-what-happens-next-in-economy-202302171454

“بیکاری کم غیرمعمول نشانه بزرگی است.”

به گزارش رویترز، میشل بومن، رئیس فدرال رزرو (فدرال رزرو) روز جمعه گفت که آنها شاهد داده های متناقض زیادی در شرایط اقتصادی هستند.

خوراکی های کلیدی

“ما آنچه را که باید در مورد تورم ببینیم، نمی بینیم، اعداد کمی در حال پرش هستند.”

راه درازی در پیش داریم تا تورم را به هدف خود برگردانیم.»

واکنش بازار