تمرکز بر تورم آلمان و منطقه یورو در این هفته – TDS

تحلیلگران TD Securities (TDS) قطعه ای از آنچه از داده های تورم آینده آلمان و منطقه یورو انتظار دارند ارائه می دهند.

نقل قول های کلیدی

با نگاهی به آینده، تورم کل باید در سال 2023 به دلیل اثرات پایه و یارانه های دولتی، مانند ترمز برق و گاز در آلمان، سریعتر شروع به کاهش کند.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/focus-on-german-and-eurozone-inflation-this-week-tds-202301030551در حالی که تورم اصلی در آلمان و منطقه یورو احتمالاً به دلیل کاهش قیمت بنزین و کاهش تورم برق کاهش یافته است، افزایش دیگری در تورم اصلی باید فشار را بر بانک مرکزی اروپا حفظ کند.