تغییر ذخیره‌سازی گاز طبیعی EIA ایالات متحده کمتر از حد انتظار (70B) در 18 نوامبر: واقعی (-80B)منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-eia-natural-gas-storage-change-below-expectations-70b-in-november-18-actual-80b-202211231700