تغییرات ذخایر نفت خام EIA ایالات متحده در 28 اکتبر به -3.115 میلیون رسید که کمتر از انتظارات (0.367M) بود.منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-eia-crude-oil-stocks-change-came-in-at-3115m-below-expectations-0367m-in-october-28-202211021430