تغییرات ذخایر نفت خام EIA ایالات متحده در 19 می به 12.456- میلیون رسید که کمتر از انتظارات (0.775 میلیون) بود.منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-eia-crude-oil-stocks-change-came-in-at-12456m-below-expectations-0775m-in-may-19-202305241430