تغییرات ذخایر نفت خام EIA ایالات متحده بالاتر از پیش بینی ها (0.376 میلیون) در 27 ژانویه: واقعی (4.14 میلیون)منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-eia-crude-oil-stocks-change-above-forecasts-0376m-in-january-27-actual-414m-202302011530