تعداد دکل های نفتی ایالات متحده بیکر هیوز: 586 در مقابل 588 دستگاه قبلیمنبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-baker-hughes-us-oil-rig-count-586-vs-previous-588-202305121701