تعداد دکل های نفتی ایالات متحده بیکر هیوز: 622 در مقابل 620منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-baker-hughes-us-oil-rig-count-622-vs-620-202212231830