تشویق برای فرود نرم – گلدمن ساکس

“رشد دستمزدها به تدریج کاهش می یابد، تورم قیمت ها به سرعت در حال کاهش است.”

همچنین بخوانید: حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده در دسامبر 223,000 افزایش یافت در مقابل 200,000 مورد انتظار

نقل قول های کلیدی

در مصاحبه اخیر با CNBC، یان هاتزیوس، اقتصاددان ارشد گلدمن ساکس، نظر خود را در مورد داده های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده در روز جمعه ارائه کرد.

ما در حال رشد با سرعتی پایین تر از روندی هستیم که برای ایجاد تعادل مجدد در اقتصاد ضروری است.

“من فکر می کنم این باید برای یک فرود نرم دلگرم کننده باشد.”


منبع: https://www.fxstreet.com/news/us-nfp-encouraging-for-a-soft-landing-goldman-sachs-202301090307