تراز مالی مکزیک، پزو: -111.25B (سپتامبر) در مقابل -30.88B قبلیمنبع: https://www.fxstreet.com/news/mexico-fiscal-balance-pesos-11125b-september-vs-previous-3088b-202210282018