تراز مالی مکزیک، پزو: -104.27B (مه) در مقابل 58.63B قبلیمنبع: https://www.fxstreet.com/news/mexico-fiscal-balance-pesos-10427b-may-vs-previous-5863b-202306302100