تراز مالی مکزیک، پزو به 58.63 میلیارد دلار رسید که بالاتر از پیش بینی ها (0.9-B) در آوریل بود.منبع: https://www.fxstreet.com/news/mexico-fiscal-balance-pesos-came-in-at-5863b-above-forecasts-09b-in-april-202305302110