تجزیه و تحلیل قیمت WTI: علیرغم بازگشت اخیر، در مسیر 72.50 دلار استمنبع: https://www.fxstreet.com/news/wti-price-analysis-en-route-7250-despite-recent-rebound-202302230559