تجزیه و تحلیل قیمت USD/JPY: ین تقویت می‌شود، زیرا خرس‌ها در حدود 128.60 ثانیه پا گرفتند.منبع: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-price-analysis-the-yen-strengthens-as-bears-stepped-in-around-12860s-202301191639