به نظر می رسد یک روز سخت دیگر برای بازارها و سرمایه گذاران – Scotiabank

دلار به دلیل ریسک پذیری ضعیف و تداوم تمرکز بر بانک ها به طور کلی بالاتر معامله می شود. اقتصاددانان Scotiabank گزارش می دهند که سرمایه گذاران روز سخت دیگری را پیش رو دارند.

تمرکز بر بانک های اروپایی


منبع: https://www.fxstreet.com/news/it-looks-like-another-difficult-day-for-markets-and-investors-scotiabank-202303151152

سقوط سهام CS باعث افت سهام جهانی به ویژه بانک های اروپایی و جهش دلار شده است.


اشتراک گذاری:

ضعیف بودن سهام Credit Suisse (21% کاهش به یک رکورد جدید و پایین‌تر پس از اخباری مبنی بر اینکه سهامدار اصلی آن کمک بیشتر به بانک را رد کرده است) به عنوان محرک اصلی احساسات ظاهر شده است.

به نظر می رسد روز سخت دیگری برای بازارها و سرمایه گذاران باشد.