به نظر می رسد یک روز سخت دیگر برای بازارها و سرمایه گذاران – Scotiabank

به نظر می رسد روز سخت دیگری برای بازارها و سرمایه گذاران باشد.

ضعیف بودن سهام Credit Suisse (21% کاهش به یک رکورد جدید و پایین‌تر پس از اخباری مبنی بر اینکه سهامدار اصلی آن کمک بیشتر به بانک را رد کرده است) به عنوان محرک اصلی احساسات ظاهر شده است.

دلار به دلیل ریسک پذیری ضعیف و تداوم تمرکز بر بانک ها به طور کلی بالاتر معامله می شود. اقتصاددانان Scotiabank گزارش می دهند که سرمایه گذاران روز سخت دیگری را پیش رو دارند.

تمرکز بر بانک های اروپایی


اشتراک گذاری:

سقوط سهام CS باعث افت سهام جهانی به ویژه بانک های اروپایی و جهش دلار شده است.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/it-looks-like-another-difficult-day-for-markets-and-investors-scotiabank-202303151152