برای تأیید حرکت رو به پایین به زیر 4000/3930 بروید – SocGen

S&P 500 بالاتر از یک خط روند چند ماهه شکست و منجر به افزایش مجدد آن شد. اخیراً به مقاومت متناوب 4218 نزدیک شده است که نشان دهنده شکاف نزولی قبلی است.

S&P 500 با افت 0.88- درصدی شاخص به پایان رسید. این اولین روز پشت سر هم -1.0% برای S&P 500 از اواسط دسامبر بود. اقتصاددانان در Société Générale گزارش می دهند که این شاخص در صورت عدم حفظ بالای 4000/3930 ممکن است دچار سقوط عمیق تری شود.

عقب نشینی در حال انجام است


اشتراک گذاری:

“در حال حاضر، یک عقب نشینی در حال انجام است. با این حال، خط روند و 200-DMA نزدیک به 4000/3930 باید یک منطقه حمایت کوتاه مدت باشد. وقفه زیر این برای تایید یک حرکت نزولی طولانی ضروری است.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/sp-500-index-break-below-4000-3930-to-affirm-an-extended-down-move-socgen-202302101207