بحث خروج از سیاست پولی آسان زود است

ین ژاپن به گفته کورودا شتاب بهبود را حفظ کرده است، زیرا USD/JPY در روز 0.70 درصد کاهش یافته و در 130.63 معامله می شود.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/bojs-kuroda-its-premature-to-debate-exit-from-easy-monetary-policy-202303280308

“بدین ترتیب. بحث در مورد خروج از سیاست پولی آسان زود است.

هاروهیکو کورودا، رئیس بانک ژاپن (BoJ) روز سه شنبه گفت، هنوز برای بحث در مورد خروج از سیاست پولی آسان زود است.

نقل قول های کلیدی

زمان بیشتری برای رسیدن به هدف قیمتی پایدار و پایدار نیاز است.»

واکنش بازار

هدف تورم پایدار هنوز محقق نشده است.


اشتراک گذاری: