بازار طلا نشان می دهد که اعتبار در حال بازیابی است

هیچ واکنش فوری بازار به این اظهارات وجود نداشت. در زمان نوشتن، جفت GBP/USD با قیمت 1.1297 معامله می شد که تقریباً بدون تغییر به صورت روزانه بود.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/boes-ramsden-gilt-market-shows-credibility-is-being-recovered-202210241432

رامسدن در ادامه استدلال کرد که بازار طلا نشان می دهد که اعتبار در حال بازسازی است و افزود که برنامه مالی که قرار است در 31 اکتبر رونمایی شود، برای حفظ این اعتبار بسیار مهم است.

واکنش بازار

به گزارش رویترز، دیو رامسدن، معاون بانک انگلستان (BoE) روز دوشنبه گفت: «شما می توانید استدلال کنید که ما به یک سفر رفت و برگشت برای بازده طلایی پس از بودجه کوچک نزدیک شده ایم.