افزایش 225 هزار حقوقی در ماه اکتبر – گلدمن ساکس

“میانگین درآمد ساعتی + 0.35٪ مادر و + 4.7٪ سالانه.”

تحلیلگران گلدمن ساکس انتظارات خود را از انتشار لیست حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (ایالات متحده) که قرار است در ساعت 12:30 به وقت گرینویچ منتشر شود، ارائه می کنند.

نقل قول های کلیدی

حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه اکتبر 225 هزار افزایش یافت.

نرخ بیکاری بدون تغییر 3.5 درصد است.

«شاخص‌های کلان داده معمولاً به دستاوردهای حقوق و دستمزد بالاتر از اجماع اشاره می‌کنند.»


منبع: https://www.fxstreet.com/news/us-nfp-preview-payrolls-seen-rising-by-225k-in-october-goldman-sachs-202211040336

تقاضای نیروی کار علیرغم کاهش در سال جاری همچنان بالاست.