اعتماد مصرف کننده اتحادیه پولی اروپا با پیش بینی های (-19) در فوریه برآورده می شودمنبع: https://www.fxstreet.com/news/european-monetary-union-consumer-confidence-meets-forecasts-19-in-february-202302201501