ادعای بیکاری اولیه ایالات متحده در 6 ژانویه به 205 هزار رسید که کمتر از انتظارات (215 هزار نفر) بود.منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-initial-jobless-claims-came-in-at-205k-below-expectations-215k-in-january-6-202301121332