اتاق برای ادامه بهبودی


منبع: https://www.fxstreet.com/news/crude-oil-futures-room-for-the-continuation-of-the-recovery-202303020822

با در نظر گرفتن چاپ های پیشرفته از گروه CME برای بازارهای آتی نفت خام، پس از چهار عقب نشینی روزانه متوالی، بهره باز حدود 5.8 هزار قرارداد افزایش یافت. حجم از این روند پیروی کرد و برای دومین جلسه متوالی افزایش یافت، این بار با حدود 56.2 هزار قرارداد.

WTI 80.00 دلار و بالاتر را هدف قرار داده است


اشتراک گذاری:

قیمت های WTI به دنبال تمدید بهبود هفتگی در بحبوحه افزایش نرخ بهره و حجم معاملات در روز چهارشنبه باشید که نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت سودهای بیشتری در پیش است. در مقابل آن، هدف بعدی اسکناس در بالاترین قیمت فوریه نزدیک به 80.60 دلار (13 فوریه) قرار می گیرد.