آیا جنرال موتورز (سهام جنرال موتورز) به سطح 35 سقوط می کند؟

امروز درآمدهای سه ماهه را اعلام می کند و اگر پیش بینی بازار مثبت باشد، باید انتظار داشت که قیمت به سمت سطح مقاومت خود در حدود 38 دلار افزایش یابد، در غیر این صورت ممکن است برای آزمایش سطح حمایت خود در حدود 35 دلار کاهش یابد.

چارت سازمانی


منبع: https://www.fxstreet.com/news/could-general-motors-gm-stock-drop-to-the-35-level-202301311427

ابزار امروزی سهام شرکت جنرال موتورز است که در بورس NYSE تحت عنوان GM معامله می شود.

با نگاهی به نمودار جنرال موتورز، می‌توانیم ببینیم که آخرین بار در حدود 36.27 دلار معامله شد.